ADES---Hemangioma
cavernoushemangioma.jpg
Cavernous hemangioma

glomustumor.jpg
Glomus tumor

angioblastoma.jpg
Angioblastoma

angiokeratoma.jpg
Angiokeratoma

angiokeratoma.jpg
Angiokeratoma

angiolymphoidhyperplasiawitheosinophilia.jpg
Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia

angiomaserpiginosum.jpg
Angioma serpiginosum

arteriovenoushemangioma.jpg
Arteriovenous hemangioma

hereditaryessentialtelangiectasia.jpg
Hereditary essential telangiectasia

kaposissarcomaearlystage.jpg
Kaposis sarcoma early stage

kaposissarcoma.jpg
Kaposis sarcoma

lymphangioma.jpg
Lymphangioma

massonshemangioma.jpg
Masson's hemangioma

portwinestainwithcavernoushemangioma.jpg
Portwine stain with cavernous hemangioma

portwinestain.jpg
Portwine stain
telangiectasia.jpg
Telangiectasia

unilateralnevoidtelangiectasia.jpg
Unilateral nevoid telangiectasia

venouslake.jpg Venous lake
angiolipoma11.jpg Angiolipoma-1

angiolipoma12.jpg
Angiolipoma-2

hemangiomaft5.jpg
Hemangioma on L't foot

hemangiomaft7.jpg
Hemangioma on R't foot

hemangiomax3.jpg
Hemangioma

hemangiomax1.jpg
Hemangioma

hemangiomasc3.jpg
Strawberry hemangioma, scrotum

@

Suggestion to this case